Müügitingimused

Jungel OÜ müügitingimused

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Jungel OÜ e-poe (edaspidi: Jungel e-poe) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Jungel e-poest ostmisel internetiaadressilt jungel.ee. Toodete müüja on Jungel OÜ (edaspidi: müüja), aadress Karja 28, Rakvere, 44316, registrikood 14239905, tel +372 53292810, e-posti aadress tere@jungel.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja Jungel e-poest toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil jungel.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.

1.4. Kasutades Jungel e-poe veebikeskkonda muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas keeles ka tingimused. Tõlgete mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest versioonist.

1.5. Klient nõustub Jungel e-post tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

1.6. Jungel e-poe veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.

1.7. Jungel e-poe klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post tere@jungel.ee, tel +372 53292810. Jungel e-poe klienditeenindus töötab E-L 9:00-17:00 (v.a 24. juuni, 25. detsember ja 1. jaanuar).

  1. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab Jungel e-poes esitada kas kliendina sisse logides või anonüümse kliendina.

2.2. Klient valib Jungel e-poe välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse.

2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha (tingimuste punkt 4).

2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

2.7. Müüja alustab tellimuse täitmist kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

2.8. Kui klient on tellimuse vormistamisel andnud nõusoleku toote asendamiseks ja müüjal ei ole tellimuse komplekteerimisel tellitud toodet võimalik soovitud koguses anda, asendab müüja selle analoogse tootega (edaspidi: asendustoode).

2.9. Kui müüjal ei ole võimalik toodet asendada või klient ei ole andnud müüjale nõusolekut toote asendamiseks, tagastatakse puuduoleva toote maksumus vastavalt punktile 7.6.

2.10. Kui asendustoote müügihind ja/või kogus on väiksem võrreldes kliendi poolt tellitud toote müügihinna ja/või kogusega, tagastab müüja kliendile toote ja asendustoote müügihinna vahe vastavalt punktile 7.6. Kui asendustoode on kallim võrreldes tellitud tootest, ei pea klient juurde maksma.

2.11. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.

2.12. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus vastavalt punktile 7.6.

  1. TOOTE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Toodete hinnad Jungel e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel Jungel e-poes kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

3.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses Jungel e-poes näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Tasumine toimub väljaspool Jungel e-poodi, turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga ja krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance OÜ turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.4. Tasumiseks on Jungel e-poes Swedbank, SEB, LHV Pank, Luminor, Krediidipank (Coop), Visa, MasterCard ja Maestro ühenduvus.

3.5. Juhul, kui klient valib tellimuse müüja poolt kohale toimetamise (s.t ei tule ise tellimusele järele), lisandub müügihinnale teenustasu vastavalt tingimuste punktile 4.

3.6. Kaalutoodete puhul võib toodete lõplik hind tellimuses muutuda. Juhul, kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb toote lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, tagastab müüja hinna vahe vastavalt punktile 3.7. Kui kaalutoote hind kujuneb vastavalt tegelikule kaalule suuremaks kui kliendi poolt tasutud, ei ole klient kohustatud vastavas osas juurdemakset teostama.

3.8. Kõik poest või e-post soetatud kinkekaardid kehtivad 1 aasta (alates soetamise päevast) ja nendega on võimalik tasuda kõikides Jungel poodides kohapeal.

  1. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellimusi võib kätte saada määratud kauplusteste kassadest (edaspidi: väljastuspunkt) või saadetakse kliendi poolt näidatud aadressile postiga.

4.2. Tellimuste kättesaamine kaupluses

4.2.1. Kaupluses toimub tellimuste väljastamine vastavalt poodide lahtiolekuaegadele, mis on kodulehel välja toodud.

4.2.2. Tellimused on kaupluses kättesaadavad tellimuses määratud ajavahemikul.

4.2.3. Tellimuse saab klient kätte telefoninumbri ja pakiautomaadi koodi esitamisel.

4.2.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud.

4.3. Tellimuste kättesaamine posti teel.

4.3.1. Tellimuste kättesaamiseks postiga soovitud pakiautomaati, tuleb valida sobiv pakiautomaat. Tellimuste kohaletoimetamine postiga toimub kõigil nädalapäevadel (v.a 24. juuni, 25. detsember ja 1. jaanuar) 10.00-22.00. Meie tarnetega tegelevad Itella SmartPost (Itella Estonia OÜ) või Omniva (Omniva OÜ) Tellimused jõuavad sihtpunktini 2-5 järgneva tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest.

4.3.2. Postiga tellimuste kättesaamisel lisandub arvele teenustasu vastavalt valitud piirkonnale ja paki kaalule. *** Sisaldab tellimuse komplekteerimist, pakendeid ja transporti valitud aadressile.

4.3.3. Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil tellimuse vastuvõtmise.

4.3.4. Tellimuse kättesaamisel on kliendil õigus loobuda toodetest, sealjuures kaalutoodetest saab loobuda vaid tervikuna. Raha tagastatakse kliendile vastavalt punktile 7.7.

4.3.5. Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus tellimusest loobuda ning müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse vastavalt punktile 7.6.

4.4. Toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek

4.4.1. Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele. Mittevastavate tootete korral (nt rikutud/praak tooted, mittetellitud tooted, sobimatud asendustooted jms) tuleb ühendust võtta Jungel OÜ klienditeenindusega e-posti teel tere@jungel.ee.

4.4.2. Kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust.

4.4.3. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile alates kättesaamisest.

  1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

5.2. Jungel e-poodi sisse loginud klientide isikuandmeid töödeldakse lisaks käesolevatele tingimustele ka vastavalt püsikliendiprogrammi tingimustele.

5.3. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.3.1. Jungel e-poes esitatud tellimuse täitmine;

5.3.2. Jungel e-poes kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

5.3.3. kliendi päringutele vastamine;

5.3.4. õigustatud huvi;

5.3.5. tarbijaharjumuste uurimine;

5.3.6. müügistatistika koostamine;

5.3.7. Jungel e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

5.4. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.5. Jungel e-poest külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

5.6. Jungel e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse.

5.7. Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt tere@jungel.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline

5.8.Müüjal on õigus Jungel e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

5.9. Jungel e-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Jungel OÜ. Jungel OÜ-l on õigus edastada isikuandmeid Jungel e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.

5.10. Juhul, kui klient leiab, et Jungel e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, palume kliendil pöörduda meie poole e-posti teel tere@jungel.ee, Samuti on kliendil alati õigus pöörduda andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

  1. KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1. Jungel e-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient Jungel e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

6.2. Jungel e-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

6.2.1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada Jungel e-poe kasutamist;

6.2.2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Jungel e-poes;

6.2.3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

6.2.4.kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

6.3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Jungel e-poes plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

6.4. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab Jungel e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse müüja veebilehe jungel.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

  1. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

7.1. Kliendil on õigus lepingust taganeda (tellimusest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul tellimuse kättesaamisest võttes ühendust klienditeenindusega e-maili teel tere@jungel.ee

7.2. Taganemise avaldus ja tagastatavad tooted tuleb üle anda Jungel väljastuspunktis. Toodete tagastamisega seonduvad kulud kannab klient.

7.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda, kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis. Soovitame kliendil kõik tooted, mida ta soovib tagastada, toimetada müüjani ühe korraga ja originaal-transpordipakendis.

7.4. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:

7.4.1. tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel;

7.4.2. jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad (s.t märgistusega „Kõlblik kuni …“) tooted;

7.4.3. tooted, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

7.5. Tagastamisele kuuluva toote seisukorra halvenemisel vastutab klient toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab klient käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

7.6. Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

7.7. Juhul, kui klient on lepingust taganenud ja tagastatud tooted on nõuetekohased (sh arvestades punktis 7.4 toodut), tagastab müüja kliendile tellimuse maksumuse koos kohaletoimetamise tasuga 7 kalendripäeva jooksul toodete tagasivõtmisest müüja poolt.

  1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.

8.2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates toodete kliendile üleandmisest. Tarbijast kliendile kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

8.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile tere@jungel.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

8.4. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.5. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

8.6. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Shopping Cart
Scroll to Top